Licytacja nieruchomości – kwestie formalne

Licytacja nieruchomości to próba zlicytowania nieruchomości należącej do dłużnika, w celu uzyskania pieniędzy na pokrycie jego długu względem wierzyciela. W kwestii całej tej procedury, niezwykle istotną rolę pełnią kwestie formalne, o jakie wszyscy komornicy z Gdańska powinni się zatroszczyć. O co więc należy zadbać? Jakie rzeczy wziąć pod uwagę? Jak wygląda kwestia terminów i konkretnych procedur? 

Po pierwsze, istotne znaczenie ma samo obwieszczenie o licytacji. Należy uwzględnić w nim termin oględzin nieruchomości, a także i termin oraz miejsce, w którym to możliwy jest przegląd dokumentów, które dotyczą nieruchomości. Komornicy z Gdańska zawsze w przypadku prowadzonej licytacji informują na wszelkie możliwe sposoby, kiedy i w jakich godzinach można nieruchomość oglądać, oraz kiedy można przejrzeć niezbędną dokumentację, jaka to znajduje się w Sądzie Rejonowym w Sekretariacie Wydziału Cywilnego. O jakich dokumentach jest tutaj mowa? Przede wszystkim o odpisie protokołu oszacowania nieruchomości, o operacie szacunkowym biegłego sądowego, a także wypisie z rejestru gruntów i mapce z aktem postępowania egzekucyjnego. 

Dane zawarte w obwieszczeniu o licytację

W obwieszczeniu o licytacji muszą znaleźć się istotne dane, jakie to stanowią podstawę dobrze przygotowanej licytacji. Po pierwsze, przedstawiona jest nieruchomość, która ma zostać sprzedana, wraz z uwzględnieniem jej miejsca, z zaznaczeniem danych dłużnika i podaniem księgi wieczystej. Ponadto, wskazuje się w takim obwieszczeniu czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania, jak również i cenę wywołania, a także wysokość rękojmi , która jest obowiązkowym elementem przystąpienia do licytacji nieruchomości. Komornicy z Gdańska muszą także w takim obwieszczeniu uwzględnić czas, kiedy daną nieruchomość można oglądać. 

Jak wygląda sama licytacja nieruchomości?

Bez wątpienia warto dokładnie przedstawić, jak wygląda licytacja nieruchomości z punktu prawnego. Tą prowadzą komornicy z Gdańska pod nadzorem sędziego. Sama licytacja ma charakter publiczny, a więc każdy może zostać jej widzem, jednak do samej licytacji mogą przystąpić jedynie osoby, które wcześniej spełniły określone procedury i wymogi. W momencie licytacji, zadaniem komornika jest przekazanie zainteresowanym wszelkich informacji dotyczących licytowanej nieruchomości. Przedstawiona jest więc tutaj nieruchomość, wskazana jest cena wywoławcza, kwota rękojmi, a  także wszelkie zasady dotyczące zakupu i następnie przejęcia zlicytowanej nieruchomości. Zadaniem komornika jest wskazanie kwoty wywoławczej, a rolą interesantów jest przedstawienie proponowanej przez siebie kwoty. Osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę, staje się jej nabywcą. Pozostałe osoby otrzymują zwrot rękojmi, z kolei osoba, która wygrała, już jej nie dostaje. Jeśli w pierwszej licytacji nie ma zainteresowanych, przeprowadza drugą. Jeśli nie dojdzie do sprzedaży, należy ją umorzyć i po pół roku na nowo rozpocząć jej licytację. 

Jak komornik informuje o przeprowadzanych licytacjach?

Wszyscy komornicy z Gdańska mają obowiązek ogłoszenia co najmniej dwa tygodnie przed licytacją informacji o takim działaniu względem konkretnej nieruchomości. Taką informację należy umieścić między innymi na tablicy ogłoszeń w sądzie i w urzędzie gminy. Ponadto, ogłoszenie o licytacji powinno znaleźć się w dzienniku poczytnym dla danej miejscowości lub w regionalnych tygodniach tematycznych. I co istotne, zadaniem komorników jest zawarcie także takiej oto informacji na portalu www.licytacje.komornik.pl, gdzie zainteresowani nabyciem nieruchomości mogą znaleźć dla siebie odpowiednią ofertę. Na takiej stronie zawarte są wszelkie najważniejsze informacje względem konkretnego miejsca, które ma zostać wystawione na licytację, a także zdjęcia, które pozwalają potencjalnym zainteresowanym mieć wstępne informacje odnośnie wyglądu czy kondycji konkretnej nieruchomości. 

Jedno jest pewne - licytacje nieruchomości z pewnością nie należą do zadań łatwych czy przyjemnych, jednak rolą komorników jest na polecenie sądów, a dokładniej wyroków sądowych przeprowadzić takie działania, aby dłużnik oddał swoje zobowiązanie względem wierzyciela.