Przepisy

Przepisy

Przepisy Komornik Sądowy Gdańsk

Komornik Sądowy swoje czynności wykonuje na mocy kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771 ze zm.) oraz ustawy z 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018r., poz. 770 ze zm.). Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Komornik działa z mocy prawa na rzecz obywateli i aby prawomocne wyroki sądu zostały wykonane, a należne świadczenia otrzymały uprawnione osoby.

Do głównych zadań, obok egzekwowania roszczeń o charakterze cywilnym, należy: przeprowadzanie spisu inwentarza oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.