Systemy informacyjne – Kancelaria Komornicza w Gdańsku

W ramach obsługi korzystamy z systemów informacyjnych:


CEIDG
ceidg
Dostęp do informacji niejawnych nie publikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL).

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna
sepi
Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne działające już w ponad 150 powiatach. Umożliwia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne, Urzędów Miast i wielu innych jednostek samorządowych.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
epu
W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl

Baza PESEL
System ten umożliwia szybkie i sprawne uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.
OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych
ognivo
System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl
E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS
ezus
Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.
CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
cepi
System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.
EUKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
eukw
Wyszukiwanie i przeglądanie Ksiąg Wieczystych na podstawie danych osobowych dłużnika.