Licytacje komornicze Gdańsk

Komornik Gdańsk

Licytacje Kancelaria Komornicza Gdańsk

Co to są licytacje komornicze?

Licytacja to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika, stanowiąca część postępowania egzekucyjnego. Licytacja musi odbywać się w miejscu publicznym, jej czas i miejsce zostają podane w obwieszczeniu jest prowadzona przez komornika Gdańsk.
Licytacja nieruchomości zawsze odbywa się pod nadzorem sędziego nadzorującego egzekucję z nieruchomości. Po zakończeniu przetargu sąd wydaje najpierw postanowienie o przybiciu, a następnie, po uiszczeniu całej ceny nabycia, postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.
Aby móc wziąć udział w licytacji (ruchomości lub nieruchomości), należy być osobą pełnoletnią, mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i wcześniej uiścić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (w przypadku licytacji nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Licytacje komornicze nieruchomości

Jeśli w grę wchodzą licytacje komornicze, te najczęściej dotyczą nieruchomości. Mogą więc nimi być: domy, lokale użytkowe, grunty, magazyny, hale, mieszkania czy też wszelkie inne nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem. I choć w pierwszej kolejności komornik stara się odzyskać dług dla wierzyciela innymi sposobami, to w przypadku braku możliwości otrzymania długu, komornicza licytacja okazuje się być często jedynym, możliwym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o ten aspekt działania komornika, najpierw odbywa się pierwsza licytacja nieruchomości, do której podchodzą zainteresowane osoby, które to opłaciły rękojmę i jeśli w jej toku nie znajdzie się nowy nabywca, ustalany jest kolejny termin następnej licytacji. Rękojmię można uiścić na konto komornika lub w siedzibie kancelarii. Kiedy rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości, zainteresowani mogą ubiegać się o jej zakup. Pierwsza licytacja nieruchomości w drodze postępowania sądowego obejmuje kwotę wyznaczoną podczas oszacowania ceny budynku. A co więc w przypadku, gdy nie ma zainteresowanych? Drugi termin licytacji obejmuje kwotę 2/3 sumy oszacowania.
W przypadku nieruchomości, kluczowe znaczenie mają oczywiście księgi wieczyste. Na ich podstawie można dowiedzieć się, kto jest właścicielem nieruchomości, kiedy nieruchomość została przez dłużnika sprzedana. Jeśli dłużnik celowo sprzedał nieruchomość, aby uchylić się od spłaty, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste konkretnych nieruchomości i tak na przykład dla licytowanej nieruchomości, wydział prowadzi księgę wieczystą o numerze takim i takim i jej konkretnie dotyczy licytowany obiekt czy działka.

Licytacje komornicze w Gdańsku ruchomości

Oprócz nieruchomości, licytacje obejmują również i ruchomości, czyli na przykład antyki, łodzie, samochody, w tym ciężarowe i osobowe, maszyny przemysłowe, motocykle czy materiały przemysłowe. Wszelkie aukcje komornicze, które mają miejsce, są dokładnie opisane na tablicy i każdy może się z nimi dokładnie zapoznać. Aby móc ubiegać się o roszczenia pieniężne, wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności (Art. 776 - 777 k.p.c.) Ruchomości można oglądać pod wskazanym przed komornika adresem.

Niezbędne obwieszczenia dotyczące licytacji komorniczych przez kancelarię komornika

Jeśli w grę wchodzą licytacje komornicze, kluczowe tutaj znaczenie mają uregulowania prawne ujęte w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r, czyli Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych. Kluczowe znaczenie ma to, aby wszelkie działania wykonywać zgodnie z art dotyczącymi samych licytacji, udziału w przetargach i toczonych postępowań.

Sprawdź aktualne licytacje

Poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach, można uzyskać wszelkie informacje odnośnie toczących się licytacji przez naszą kancelarię. Jeśli chodzi o samo postępowanie, najpierw odbędzie się pierwsza licytacja lokalu, a jeśli ta nie będzie cieszyła się zainteresowaniem, wówczas odbywa się kolejna, pomniejszona o daną sumę. Wszelkie aktualne informacje odnośnie toczących się licytacji można znaleźć i na stronie i w gablocie w kancelarii na Alei Grunwaldzkiej. Dostępne ogłoszenia dotyczą aktualnych nieruchomości, które podlegają pod licytacje. I tak może to być na przykład: nieruchomość położona przy Tęczowej 20f w Gdańsku, lokal mieszkalny przy Wawelska 9 położony w miejscowości Gdańsk, lokal usługowy o powierzchni 53 m2 położony w miejscowości takiej i takiej, położonej przy ul tej i tej....Ogłoszenia są różne i obejmują one różnorodne nieruchomości, którymi to mogą być zainteresowani potencjalni klienci.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Mariusz Jaranowski

Komornik sądowy przeprowadza licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości. Obowiązkiem kancelarii jest spełnienie wszelkich niezbędnych przesłanek dotyczących takiego postępowania. Musi on informować, kiedy odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, określa on, iż przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny, usługowy czy inny, przekazuje on informacje dotyczące konkretnych licytacji.
Jedno jest pewne - dla wielu osób licytacja komornicza to szansa na zakup wymarzonego mieszkania, licytacja komornicza to okazja do kupna samochodu w niższej cenie, licytacja komornicza to idealna okazja, aby móc zakupić konkretny lokal czy określony przedmiot w cenie niższej, niż wartość rynkowa. I tak, licytacje komornicze samochodów osobowych pozwalają wielu osobom zakupić auto, na które wcześniej nie byłoby ich stać, a licytacje nieruchomości dają wielu osobom możliwość zakupu na własność mieszkania czy domu, które na drodze ,,normalnego zakupu", nie byłoby możliwe.
Komornik Jaranowski prowadzi kancelarię, która przynależy do budynku sądu rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. W tym miejscu można przejrzeć dostępne oferty i uzyskać odpowiedzi na wszelkie, nurtujące zainteresowanych pytania. Jeśli wyznaczone są na przykład konkretne przedmioty, ruchomości można oglądać pod adresem wskazanym przez kancelarię. W tym miejscu można również uzyskać informacje dotyczące nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, można dowiedzieć się o wszelkich obwieszczeniach o pierwszej licytacji nieruchomości, można pozyskać konto komornika i załatwić wszelkie inne, kluczowe sprawy.

Kancelaria Komornicza w Gdańsku
ul. Aleja Grunwaldzka 71/73
80-241 Gdańsk