Kim jest wierzyciel hipoteczny i kiedy korzysta on z pomocy kancelarii komorniczej?

Istnieje wiele rodzajów zadłużeń. Jedni z nas biorą pożyczkę chwilówkę na spłatę innych zobowiązań, inni decydują się na kupno samochodu na raty, jeszcze inni wybierają najczęściej chyba zaciągany kredyt hipoteczny. Jest to forma zadłużenia w banku, którą może wziąć osoba prywatna lub przedsiębiorstwo i które to związane jest z zakupem nieruchomości. Kredytobiorca, to osoba jak sama nazwa mówi, która zaciąga kredyt. Kim z kolei jest wierzyciel hipoteczny? To instytucja, która udziela wsparcia finansowego, gdzie w przypadku kredytu hipotecznego jest to placówka bankowa. Jaką jednak w tym wszystkim rolę może odgrywać kancelaria komornicza w Gdańsku? Kiedy wierzyciel korzysta z pomocy komorników sądowych? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule, jednak wcześniej zacznijmy od tego, kim jest wierzyciel i czym jest hipoteka?

Wierzyciel hipoteczny - kto to jest?

Wierzycielem hipotecznym określa się przede wszystkim bank, a więc placówkę, która udziela klientom wsparcia finansowego, czyli kredytu na budowę lub zakup wymarzonej nieruchomości. W ramach udzielonego kredytu, taki wierzyciel zabezpiecza swoje wierzytelności prawem, który określany jest jako hipoteka. Ta jest wpisana w dziale IV Księgi Wieczystej obciążonej nieruchomości. Dopóki kredytobiorca spłaca kredyt, bank jest spokojny i nie podejmuje żadnych nieodpowiednich dla kredytobiorcy działań. W przypadku jednak, gdy przestaje spłacać swoje zadłużenie, bank będzie domagał się poprzez odpowiednie procedury tej właśnie spłaty. I tutaj z pomocą może przyjść komornik z Gdańska, który działając na mocy postanowienia sądu, będzie próbował dług od dłużnika ,,wyciągnąć” lub w przypadku braku takiej możliwości, doprowadzi do przejęcia nieruchomości, która została zakupiona przez kredytobiorcę, ale która to spłacana jest dzięki kredytowi hipotecznemu. 

Jak działa komornik sądowy z Gdańska?

Jeśli wierzyciel hipoteczny nie otrzymuje rat za udzielony dłużnikowi kredyt hipoteczny, może on dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, mimo tego, iż właścicielem danego domu czy mieszkania jest sam dłużnik. Jak wygląda cała procedura? Nie ma możliwości, by jakiekolwiek działania podjęli komornicy z Gdańska, bez otrzymania postanowienia sądu. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, że żaden komornik nie działa sam na własną rękę i nie może samodzielnie podjąć decyzji o zajęciu nieruchomości czy próbie odzyskania pieniędzy, nawet, jeśli bank czyli wierzyciel hipoteczny zgłosiłby się do niego z takim zadaniem. Działa on bowiem tylko i wyłącznie wtedy, gdy uzyska tytuł wykonawczy, czyli sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Jeśli ten posiada, może już wszcząć egzekucję nieruchomości lub przyłączyć się do postępowania egzekucyjnego, które trwa. Co w przypadku, gdy dojdzie do spłaty nieruchomości? Komornik w Gdańsku, który działa na tym terenie, łącznie z całym Trójmiastem, dokonuje tak zwanego planu podziału. Wyszczególnia on więc poszczególne kwoty, jakie należą się wierzycielom. Jeśli zostanie jakakolwiek nadwyżka, zwraca się ją dłużnikowi. 

A co w sytuacji, gdy przeciwko dłużnikowi, a więc właścicielowi nieruchomości na którą wzięty został kredyt, ale nie jest on spłacany, wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe? W takim przypadku przepisy mówią jasno - nieruchomość trafia do tak zwanej masy upadłościowej i poprzez nią właśnie zaspokajani się poszczególni wierzyciele. Należy tutaj uwzględnić, iż w postępowaniu upadłościowym, pierwszeństwo ma wierzyciel hipoteczny, a więc jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, środki trafiają najpierw do niego, a następnie reszta do pozostałych wierzycieli. 

Spłata kredytu - nadrzędny obowiazek kredytobiorcy

Wzięcie kredytu wymaga załatwienia wielu formalności i zobowiązania się do spłaty zadłużenia, zgodnie z obowiązującą umową. Chcąc więc taki kredyt wziąć, należy dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową, bowiem w przypadku braku spłaty, z pewnością wierzyciel hipoteczny szybko da o sobie znać.