Eksmisja z wynajętego mieszkania a działania komornicze

Każdy właściciel mieszkania, który chce wynająć je w celach zarobkowych, powinien jak najlepiej zabezpieczyć swoje mienie, jeśli trafiłby na nieuczciwego klienta. Według przepisów polskiego prawa, ten może eksmitować najemcę, jeśli ten nie opuścił mieszkania mimo ustania prawa do dalszego z niego skorzystania. Co w takim więc przypadku może zrobić komornik sądowy z Gdańska? Jakie kroki należy powziąć, aby właściciel mieszkania mógł pozbyć się najemcy? W jakich sytuacjach ten nie może nakazać  najemcy opuszczenia lokalu, mimo że umowa została już rozwiązana?

Kiedy właściciel może wypowiedzieć najem nieruchomości?

Wraz z wynajęciem mieszkania czy domu, podpisana zostaje umowa najmu między właścicielem nieruchomości, a najemcą. Związane jest z tym Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Taka umowa podpisywana jest na określony czas. Kiedy jednak może zostać ona wypowiedziana przed terminem rozwiązania?

 

Po pierwsze w sytuacji, jeśli najemca używa lokalu niezgodnie z umową i jego przeznaczeniem. Jeśli zaniedbuje podstawowe względem lokalu obowiązki, powoduje szkody, niszczy daną przestrzeń, a także działa przeciwko porządkowi domowemu. Po drugie, jeśli zalega on z płatnością za czynsz od co najmniej dwóch miesięcy lub od trzech nie pokrywa kosztów związanych z opłatami dodatkowymi. Po trzecie, jeśli ten lokal sam dalej wynajmuje osobom trzecim bez zgody właściciela. I po czwarte, jeśli używa lokalu, mimo iż otrzymał nakaz opuszczenia go w związku z remontem czy też z rozbiórką. Czy od razu w grę wkracza tutaj kancelaria komornicza z Gdańska i podejmuje działania komornicze? Oczywiście, że nie. W związku z takimi bowiem działaniami, toczone są odpowiednie postępowania.

Proces usunięcia najemcy z lokalu - niezbędna procedura

Jeśli właściciel nieruchomości jest w jednej z powyższych sytuacji, powinien on w związku z tym powziąć odpowiednie kroki. Jakie? Właściciel nieruchomości powinien w pierwszej kolejności złożyć wniosek do sądu, dzięki któremu to będzie możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Taki wniosek o opróżnienie, opuszczenie, jak również i wydanie lokalu należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym do miejsca zamieszkania pozwanego. Następnie do dalszych działań wkraczają komornicy z Gdańska. Ci muszą najpierw wezwać lokatora do opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli ten nie podejmie żadnych działań, komornik może przystąpić do eksmisji. W ten sposób opróżnia on lokal, zarówno z samych osób, jak również i z ich rzeczy. Sytuacja taka wydaje się więc być stosunkowo prosta, jednak okazuje się, że nie wszystko jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Istnieją bowiem przesłanki, w których to taka eksmisja jest niemożliwa do wykonania. 

Kiedy sąd nie może orzec, a komornik Gdańsk nie ma prawa wykonać eksmisji?

Sąd nie może orzec działań względem najemców, jeśli w lokalu znajdują się kobiety w ciąży, osoby małoletnie, niepełnosprawne, jak również i sprawujące opiekę nad takimi osobami. Nie można również i usunąć z lokalu osób obłożnie chorych, emerytów i rencistów, którzy spełniają kryteria do otrzymania pomocy, jak również i osoby posiadające status bezrobotnego. A kiedy komornik sądowy w Gdańsku nie może wykonać egzekucji wobec najemców? Nie może tego zrobić, jeśli sąd przyznał takiej osobie lokal socjalny, ale gmina nie posiada w danej chwili takiej nieruchomości, aby najemca mógł się tam wprowadzić. Działania można więc podjąć dopiero wtedy, gdy gmina zapewni takiej osobie zastępczy lokal socjalny. Ponadto, nakazu opuszczenia lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca, jeśli nie ma wskazanego dla takiej osoby lokalu i musi ona znaleźć go samodzielnie.

Komornik sądowy Gdańsk Północ jest w stanie pomóc właścicielowi nieruchomości uporać się z najemcami, jeśli istnieją ku temu przesłanki, ale w każdym przypadku musi on działać zgodnie z prawem i obowiązującymi go przepisami, jednak zawsze stara się zrobić wszystko, by doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału.