Telefon/Fax:

(58) 340 80 09
tel. kom. 517 461 443

AL.GRUNWALDZKA 71/73 lok. 10
Gdańsk Wrzeszcz

Przepisy

Przepisy

Przepisy Komornik Sądowy Gdańsk

Komornik Sądowy, swoje czynności wykonuje na mocy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z 29 sierpnia 1997; ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882) Przy wykonywaniu swoich czynności komornik jest niezawisły, podlega jedynie ustawom i orzeczeniu sądowemu.

Komornik działa z mocy prawa na rzecz obywateli i aby prawomocne wyroki sądu zostały wykonane, a należne świadczenia otrzymały uprawnione osoby.

Do głównych zadań, obok egzekwowania roszczeń o charakterze cywilnym, należy: przeprowadzanie spisu inwentarza oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.